Stakeholderdialoog

Enkele maanden geleden schreef onze managing director Karen van Bergen over het belang van het aangaan van de dialoog met NGO’s.  Veel bedrijven erkennen dat het belangrijk is, maar ze weten niet precies hoe het moet.

Begin deze maand verscheen, tijdens het Genomics Momentum 2008, een boek van de onlangs overleden Philip van Lelyveld. De heer Van Lelyveld was de laatste jaren werkzaam als director Public Affairs bij DSM en stond midden in het maatschappelijk debat over genetische modifcatie.

In zijn boek, een reeks interviews met prominente spelers uit het GM-debat, zien we dezelfde lessen over stakeholderdialoog terugkomen. Zo spreekt Adeline Farelly, eertijds communicatiedirecteur van EuropaBio (vereniging van biotech-bedrijven), nog steeds haar waardering uit over de dialoog met het Duitse Öko-instituut: het in eerste instantie kritische milieu-instituut hielp hen uiteindelijk hun boodschap op orde te krijgen door de kritische vragen die ze stelde.

Ook Rio Praaning, namens Gist-brocades betrokken bij de introductie van het GM-product Maxiren, is stellig overtuigd van het belang van het betrekken van stakeholders, en citeert de belangrijke rol die de uiteindelijke goedkeuring van de Britse Vegetarian Society speelde bij de succesvolle introductie van Maxiren in het Verenigd Koninkrijk.

Dat een dergelijke dialoog ook niet altijd even makkelijk gaat, blijkt ook. Zaken als gebrek aan onderling vertrouwen, en verborgen agenda’s, worden duidelijk getoond als obstakels voor een eerlijke en open dialoog. Philip van Lelyveld liet zich door die tegenstand echter niet uit het veld slaan. Sterker nog, in zijn boek geeft hij eveneens de ruimte aan enkele overtuigde tegenstanders van GM – een teken van hoe serieus hij een open en eerlijke dialoog over genetische modificatie nam.

Het boek verschijnt medio februari 2009 in de boekhandel onder de titel Veredeling en manipulatie. Tumult rond biotechnologie in industrie, wetenschap en politiek, met ISB-nummer 978 94 600 3013 0.