Patiënt wil transparant ziekenhuis

Transparantie over beleid en bedrijfsvoering is een belangrijke factor bij de keuze voor een ziekenhuis, naast deskundigheid van medisch specialisten en de lengte van de wachtlijst. Deze en andere belangrijke resultaten komen voort uit een onderzoek naar de factoren van reputatie die van belang zijn voor de zorgconsument bij de keuze van een ziekenhuis. Het onderzoek is uitgevoerd door de vakgroep healthcare en biotechnologie van Fleishman-Hillard Amsterdam.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat consumenten open en eerlijke informatie belangrijk vinden. Daarbij gaat het niet alleen om duidelijke informatie voor patiënten maar juist ook om informatie over bijvoorbeeld de financiële gezondheid van het ziekenhuis, de visie van de directie en deskundig personeel. Deze factoren dragen bij aan de reputatie van elke organisatie en uit het onderzoekt blijkt dat ze tevens de basis vormen voor de keuze van een ziekenhuis.

Een ander belangrijk resultaat is dat visie, leiderschap en financiële prestatie wel degelijk van belang zijn in het keuzeproces van de zorgconsument. De consument kiest eerder voor een ziekenhuis dat geleid wordt door een sterke, kundige directie.

Top 10
Belangrijkste factoren:

  1. Deskundigheid medisch specialisten
  2. Transparantie
  3. Tijd voor vragen en uitleg patiënt
  4. Authenticiteit
  5. Deskundig zorgpersoneel
  6. Vertrouwen
  7. Consistentie
  8. Goede werknemers
  9. Moderne medische apparatuur
  10. Korte wachttijden

Het onderzoek heb ik verricht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en in opdracht van Fleishman-Hillard Amsterdam. Het is mede gestoeld op het Reputatie Quotiënt van professor Cees van Riel. De data zijn verkregen door kwalitatief onderzoek gevolgd door een online survey met open vragen en vragen gebaseerd op een Likert-scale. In totaal hebben meer dan 500 consumenten deelgenomen aan het onderzoek.