Politieke tweets

Wat zullen ambtenaren toch soms jaloers zijn op politici. Ze worden direct door burgers gekozen, mogen met scherpe zinsnedes ‘vak K’ interrumperen, en kunnen hun ongezouten mening via sociale media de wereld inslingeren. Het is immers de taak van de politicus om zijn of haar kiezers te vertegenwoordigen en zo veel mogelijk een directe relatie aan te gaan. Hyves, Facebook, een videoblog of Twitter: het zijn allemaal geschikte middelen om deze laagdrempelige dialoog te bewerkstelligen.

Voor ambtenaren is dat een stuk lastiger. Zij staan onder ede en representeren de overheid. Logischerwijs kunnen zij niet zomaar ondoordacht op internet een spoor achterlaten. De afgelopen jaren is er daarom flink geïnvesteerd om de ambtenaar meer competent te maken op internet, en uit te proberen wat wel werkt en wat niet. Met als resultaat: niet alleen een steeds groter groeiende groep twitterende ambtenaren, maar ook steeds meer aandacht voor het uitwerken van digitale communicatiestrategieën en online dialogen met stakeholders en het grote publiek.

Politici zouden jaloers moeten zijn op ambtenaren, nu blijkt dat het twitteren hen steeds moeilijker wordt gemaakt. Ondanks het groot aantal actieve politici, stoort Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zich aan het gebruik van Twitter in een politiek debat. Als voorzitter kan zij immers niet beide debatten bijhouden. Maar om toch op de hoogte te kunnen blijven van nieuws en feiten uit de politieke arena, is de Tweede Kamer als organisatie deze week zelf begonnen met twitteren. De eerste tweet zette de toon: ‘De plenaire vergadering is tot 13.55 uur geschorst’. Procesmatige tweets, die niet interessant zijn om te volgen, helemaal nu blijkt dat het voor volgers onmogelijk is om op deze tweets te reageren en antwoord te verwachten.

Wat mij betreft mist de Tweede Kamer hier een dubbele kans. Een directe relatie met burgers via sociale media biedt niet alleen kansen voor Kamerleden, maar kan ook het secretariaat van de Kamer zelf helpen om informatievoorziening richting burgers te verbeteren en spannender te maken. En dat kan anno 2010 niet meer door het eenzijdig publiceren van informatie, maar door een dialoog met echte interactie.