Social media voor interne communicatie op doorbreken

Animo voor én terughoudendheid bij het inzetten van social media voor interne communicatie. Dat is de uitslag van een steekproef onder relaties van Fleishman-Hillard Amsterdam.

Hieruit valt te concluderen dat de belangstelling voor het inzetten van social media bij interne communicatie groot is en de potentie heeft om nog veel groter te worden. Bij veel bedrijven is nog terughoudendheid te constateren. Deze komt voornamelijk voort uit de gedachte dat er te weinig controle of regie mogelijk is, dat het in de organisatie technisch nog niet mogelijk is, of men heeft het gevoel er als organisatie nog niet helemaal klaar voor te zijn.

Maar de respondenten zien ook veel voordelen, zoals snel, efficiënt en real time dialogen aangaan, het grote bereik, de thermometer-functie, de mogelijkheid om betrokkenheid te vergroten, en de omstandigheid dat je niet aan locaties gebonden bent.

Wat dat laatste betreft: uit recent onderzoek van Het Nieuwe Werken blijkt bijvoorbeeld dat driekwart van de werknemers wel eens thuis werkt. Mensen waarderen minder gebonden te zijn aan plaats, tijdstip en duur van hun werk.

Ook in dat licht is het voor de aarzelaars onder organisaties een idee om de voordelen van social media bij ‘interne’ communicatie zeker nader te beschouwen.

We verwachten dat de voordelen van social media voor interne communicatie, in navolging van het explosief groeiende gebruik ervan voor externe communicatie, de terughoudendheid zullen overwinnen.