De miljoenennota: onze eigen wikileaks?

Het blijft het jaarlijkse spelletje rondom Prinsjesdag: wie krijgt als eerste de miljoenennota in handen? We kunnen ons geen jaar herinneren dat de Miljoenennota een keer NIET uitlekte voor  Prinsjesdag. De manier waarop is dit jaar echter wel weer nét wat anders. Terwijl Frits Wester in 2009 het stuk nog ergens langs de kant van de autosnelweg moest afhalen, werd de Miljoenennota 2012 dit jaar zowaar via de digitale snelweg aangeboden.

 

De overheid creëerde haar eigen “Wikileak” door het per ongeluk online te plaatsen met een wel heel makkelijk wachtwoord, waardoor deze relevante informatie ineens voor een grote groep geïnteresseerden beschikbaar werd. De eer van het lekken was dit jaar dan ook aan het internet.

Het is een ontwikkeling die past in de trend van digital public affairs. De informatievoorziening waarop besluitvorming wordt gebaseerd vindt steeds vaker via online kanalen plaats. Waar voorheen informatie nog kon circuleren tussen beperkte groepen ‘insiders’ in Den Haag, zien we dat de digitalisering van de samenleving een zekere mate van transparantie en openheid afdwingt. Beleidsdiscussies vinden steeds meer in de openheid plaats en besluitnemers grijpen steeds vaker naar online bronnen voor het innemen van standpunten, zoals ook uit een onderzoek eerder dit jaar onder Europarlementariërs naar voren kwam.

 

De opkomst van digitale media heeft niet alleen grote gevolgen voor de werkwijze van politici en beleidsmakers, maar ook voor hen die hun zaak bij deze beslissers willen agenderen. Meer transparantie is onontkoombaar voor de lobbyist die op de kansen en bedreigingen van deze digitalisering wil inspelen. Met de juiste inzet van digitale middelen kan tegenwoordig ieder individu een onderwerp kapen. Online belangenbehartiging wordt dan ook steeds belangrijker. Door te zorgen dat informatie en achtergronden over een issue online goed weergeven en vindbaar zijn, wordt belangenbehartiging een stuk effectiever.

De digitalisering van het public affairs vakgebied is een trend die niet meer is te stuiten. Het is dan ook de vraag hoe lang het zal duren voordat ook een van de best bewaarde documenten van Nederland, de Troonrede, gaat uitlekken via internet. Als het aan Pauw en Witteman ligt zijn het op korte termijn de burgers zelf die meeschrijven aan wat onze Moeder des Vaderlands op de 3e dinsdag in september gaat voordragen. We gaan het zien…