Teamwork voor maatschappelijke participatie; De Zonnebloem

In Nederland bundelde het gehele FleishmanHillard team haar krachten voor het #FH4inclusion initiatief, door te doen waar we het beste in zijn: een geïntegreerde communicatiestrategie ontwikkelen. Maar dit keer voor het goede doel, letterlijk.

De Zonnebloem is een oer-Nederlandse organisatie dat zich richt op mensen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder voor wie het uitjes organiseert en bezoek aan huis faciliteert. De overeenkomst met het FH|70 programma is sterk aanwezig: het gaat de Zonnebloem immers om het laten meedoen van de deelnemers aan de maatschappij, oftewel ‘inclusion’. Zodoende kwamen we als team in een brainstorm uit op de Zonnebloem als goede doel van onze keuze, waar we ons vrijwillig voor wilden inzetten. Deze gezamenlijke sessie maakte vanaf het begin duidelijk dat de betrokkenheid bij en het enthousiasme van het team om iets te kunnen betekenen, groot was.

Wat volgde was een eerste meeting met Arno Saladin, verantwoordelijk voor marketing en Communicatie en Emmy Wagenmakers, team corporate communicatie, van de Zonnebloem. Daarin bleek dat FH de meeste impact kon maken door juist als communicatieadviseurs onze skills in te zetten om een belangrijke communicatieuitdaging van de Zonnebloem aan te pakken. Het goede doel heeft namelijk te maken met een verouderd imago en een fantastische, maar oudere groep bestaande vrijwilligers die verandering soms lastig vindt. En dit heeft invloed op de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Een mooie kans om door vanuit communicatie naar deze problematiek te kijken en op lange termijn impact te kunnen maken voor dit goede doel. Zodat de Zonnebloem nog jaren mensen met een lichamelijke beperking kan laten meedoen in de maatschappij.

Aan het werk dus! We hebben onszelf verdeeld in vijf groepen om deze uitdaging van de Zonnebloem te tackelen, waarbij zelfs onze vaste freelancers – de zogenaamde Friends of FleishmanHillard – zich aan het vrijwillige initiatief verbonden. Senior en junior communicatieprofessionals, designers en directors, strategen en stagiairs: elke medewerker van FleishmanHillard Nederland zette met plezier in één van de teams zijn of haar kennis en ervaring in.

Dit resulteerde in vijf aanpakken van het communicatieprobleem van de Zonnebloem, welke we in een gezamenlijke sessie intern aan elkaar presenteerde. Tot ieders verbazing bleek snel dat alle strategieën één gemeenschappelijke deler hadden: een digitale oplossing voor een nieuwe manier van het organiseren van vrijwilligerswerk en het betrekken van de deelnemers van de Zonnebloem anno 2016.

De beste ideeën uit alle vijf de plannen werden vervolgens door een kernteam met elkaar verbonden en uitgewerkt tot een geïntegreerde aanpak. Samen met een cruciaal intern veranderingstraject (doorontwikkelingstraject) en aangevuld met bewustwordingscampagnes, vormde de digitale oplossing de kern van de nieuwe communicatiestrategie voor de Zonnebloem.

Op 2 november werd de strategie gepresenteerd aan Arno en Emmy. De Zonnebloem als een vrijwilligersorganisatie anno 2016, waar huidige vrijwilligers trots zijn op de geschiedenis van de Zonnebloem en hun werk en daarnaast openstaan voor en onderdeel uitmaken van verandering; waar een nieuwe generatie vrijwilligers het werk zó kan invullen als zij wil en wanneer zij wil; waar activiteiten plaatsvinden op basis van gezamenlijke interesse van deelnemer en vrijwilliger; waar de verhalen die hierdoor ontstaan de veelzijdigheid en levendigheid van de organisatie onderstrepen en waar lichamelijke handicap verplaatst van hoofdzaak naar bijzaak om uiteindelijk meer Zonnebloemdeelnemers te helpen aan de maatschappij mee te doen.

  • Rosalinde van de Wall

    Rosalinde van de Wall is managing director van FleishmanHillard in Nederland en stond aan de basis van de Nederlandse vestiging. Als ervaren communicatieadviseur en gedreven teamcaptain is ze nauw betrokken bij alle aspecten van klantencommunicatie en bewaakt ze de onderscheidende...

    Zie profiel