Feiten-fair-play

Als burgers zitten we al decennialang in een stijgende lijn over wat we mogen weten over ons openbaar bestuur. Waar Willem II nog in zijn eentje besliste, is daar nu gelukkig de transparantie van parlement en bestuurders, en natuurlijk de WOB.
We leven inmiddels in een complete wereld van openheid en transparantie, ook bij bedrijfsleven en zorg: over beslisprocessen, de productieketen, de financiering, de gemaakte fouten, de zakenpartners, … Alles wil de burger weten. En erover meepraten. Het is een randvoorwaarde geworden om geaccepteerd te blijven als speler in onze maatschappij. Een randvoorwaarde die we als FleishmanHillard ook al onze klanten voorhouden: de vereiste transparantie en open dialoog met de samenleving.

De te overwinnen twijfel bij onze klanten is dan amper hun oprechte wil om open te communiceren, maar wel de angst dat echt alles lukraak op straat zou moeten. Je strategisch plan, je eeuwenoude familierecepten, je contractafspraken, je ketenpartners, de researchfeiten achter je productinnovaties. Wij stellen die klanten gerust: de kunst van ons reputatievak is om die oprechte balans te vinden tussen hetgeen je kunt delen zonder (concurrentie)gevaar en hetgeen de geïnteresseerde burger wil weten over je beleid, je bedrijf of product. Zo is het altijd goed als je in dialoog bent over je visie naar de toekomst, je toegevoegde waarde voor de samenleving, de relevantie van je product en waaruit het bestaat. En ook als je luistert naar je publiek en erop reageert; beter nog… de vragen vóór bent en ernaar acteert. Na vakkundige afweging bepalen we welke informatie, hoe verwoord, wanneer, met wie en via welke kanalen gedeeld wordt. Planmatig, want alle informatie wordt -online- bewaard, en inconsistentie in berichtgeving is schadelijk voor je geloofwaardigheid. Vele bedrijven, met een gezonde reputatie treffen die balans elke dag, al jarenlang. Daar zit oprechte openheid en een vakmatige aanpak van doseren en plannen achter. Omdat ze in dialoog willen zijn, inclusief luisteren en dus leren vanuit de samenleving.

Maar er zijn partijen die de ontstane transparantie gebruiken om munitie te vergaren voor hun geheel eigen doelen. Partijen die appelleren aan ‘openheid voor het grote publiek’ en ‘dialoog’, maar eigenlijk louter hun eigen principiële agenda volgen. Vaak zijn dit criticasters van beleid of van de visie van een bedrijf. Ik doel op enkele NGO’s die de feiten selectief percipiëren, controlerende autoriteiten insinuerend in diskrediet brengen en binnen die geheel eigen beleving van de werkelijkheid vaak creatieve communicatievirtuozen in dienst hebben. Die sterk weten te framen, emotionele oneliners of videocontent weten neer te zetten en doemscenario’s te schetsen. De ‘popular vote’ krijg je zo eenvoudig mee. Maar de dialoog is verkracht. Zo ontstaan er situaties dat bijvoorbeeld ons parlement in debat gaat over feitelijk onjuiste agendapunten. Of dat de integriteit van een overheidsorgaan onheus onderuit gehaald is. Of een bedrijf in de verdediging moet in plaats van in dialoog.

Eigenlijk is deze blog een oproep. Een oproep tot fair play. Want overheid en bedrijfsleven kunnen zich geen enkele vergissing veroorloven als het gaat om waarheden en feiten, anders worden ze terecht flink aangepakt. Dus zijn zij -vaak met support van communicatiebureaus- degelijk en oprecht in de weer om open en correct feiten te delen met hun buitenwereld. Zodat we in gesprek kunnen blijven. Ook -of juist- als we van mening verschillen. Zowel in PR als in PA gaat het bij professionele communicatiebureaus altijd over niets dan de waarheid als zij hun klanten ondersteunen, en met respect voor elk van de doelgroepen. Fair play vraag ik van die enkele NGO’s die hun eigen principes zo belangrijk vinden dat er communicatief gespeeld zou mogen worden met feiten, waarheden en het respect voor de anders denkende partij.

Iedereen heeft recht op zijn eigen principes, maar niet op zijn eigen feiten. Sterke communicatie moet gebaseerd blijven op waarheden; bínnen de waarheid heeft de echte communicatieprofessional genoeg knoppen om zijn betoog zo krachtig mogelijk mee neer te zetten. Veel bedrijven en overheden en hun communicatieprofessionals hebben die stap gezet. En de meeste NGO’s zien de voordelen van toegenomen transparantie ook als uitnodiging voor een fair, feitelijk gesprek. In 2017 met z’n allen op weg naar meer feiten-fair-play in communicatie? Omdat het eindresultaat er voor elke partij beter van wordt.

transparantie

PS De Rode Hoed organiseert op 28 februari een debat over wíe nou eigenlijk ‘de echte feiten in het leven’ kan aanleveren. Met wetenschappers, filosofen en onderzoeksinstituten. FleishmanHillard gaat er heen, in dialoog.

  • Jeannot Waaifoort

    Director Jeannot Waaifoort gaat in zijn strategische advisering uit van de authenticiteit en relevantie van het merk in onze veranderlijke samenleving. In nauwe samenwerking met de klant bouwt hij bruggen tussen die klant en al zijn stakeholders, effectief gebruikmakend van...

    Zie profiel