Brand Marketing

De opdracht: Creëer grensverleggende resultaten voor merken. De methode: Ontwikkel op basis van verworven inzichten en creativiteit een pakkend idee dat de markt een positieve impuls geeft, en verspreid dat idee via kanalen, media en doelgroepen. In de huidige markt zijn ideeën belangrijker dan ooit – ideeën waarin de doelgroepen zich herkennen, en die op geloofwaardige wijze via een merk kunnen worden gecommuniceerd. Doel van brand-marketing is kansen daarvoor te herkennen en samen met de klant nieuwe contactinitiatieven te ontwikkelen. Pas wanneer een merk erin slaagt daarmee een nieuw dialoog tot stand te brengen, kan er beweging in de markt ontstaan. Die beweging schept de voorwaarden voor invulling van de drie belangrijkste merktaken: introductie van nieuwe producten en diensten, herpositionering van het merk om kansen te creëren, en versterking van de eigen (leidende) positie.