Energy & Utilities

De roep in de samenleving om veilige, duurzame en betaalbare energie klinkt steeds luider. FleishmanHillard helpt energieleveranciers om te gaan met deze vaak moeizaam te verenigen eisen en verwachtingen. Ons wereldwijd opererende Energy & Utilities team adviseert organisaties die succesvol moeten opereren in een omgeving die vraagt om een hoge mate van transparantie en verantwoording. Onze tools bieden toegang tot een schat aan informatie voor besluitvorming en stakeholderanalyse. We helpen klanten communiceren met hun belangrijkste doelgroepen over zaken als de ontwikkeling van energie-infrastructuren en nieuwe winnings- en opwekkingstechnieken. Onze adviseurs kennen de issues, trends en mensen die binnen de sector van belang zijn, om mythes en misverstanden effectief uit de weg te ruimen.