Public Sector

Onze klanten hebben de verplichting om als goede huisvader te waken over publieke gelden, en dat gaat gepaard met unieke communicatie-eisen. Uiteindelijk moeten ze rekenschap afleggen aan het parlement en de burger. Bij dat alles geldt één universele waarheid: ze acteren in een omgeving waar de verwachtingen sneller toenemen dan de beschikbare middelen. Succes steunt daarbij steeds meer op effectief communiceren. Op voorlichting en dialoog. Op openheid, begrip en transparantie. En vooral op vertrouwen en geloofwaardigheid. Met die randvoorwaarden helpen we landelijke overheden hun beleid te verantwoorden, draagvlak te kweken voor veranderingen en burgers te betrekken. We werken ook grensoverschrijdend aan verbetering van landenreputaties en bevordering van openbare diplomatie, handel en investeringen, toerisme en volksgezondheid.